JAK UDRŽET DLOUHODOBÉ PROJEKTY MEZI PRIORITAMI

    Mám zájem o workshop Jak udržet dlouhodobé projekty mezi prioritami.