Nabídka pro instituce

Chybí Vám techniky k úspěšnému dokončení vašich projektů?

Potřebujete navést k správnému akademickému rozhodnutí?

Chcete zlepšit svoje dovednosti ve vedení doktorandů k úspěchu?

Pomáhám akademickým pracovníkům zvýšit produktivitu, motivaci a pohodu. Ať už jde o dodržování termínů, zlepšení rozhodovacích nebo pedagogických dovedností. Společně nalezneme strategie, které povedou k naplnění vašich kariérních i osobních cílů.

Pomáhám akademickým pracovníkům
zvýšit pohodu a motivaci.

Mgr. Jan Froněk, Ph.D.

Jak funguje akademické koučování

JAK UDRŽET DLOUHODOBÉ PROJEKTY MEZI PRIORITAMI?

DIZERTACE, HABILITACE, ČLÁNKY, ROZVOJ KARIÉRY

Živý či online workshop pro akademické pracovníky

Sada 2 workshopů: 2 hodiny + 2 hodiny s rozestupem 4 týdnů.

Poznáte 3 důvody, proč prokrastinace v akademii vzkvétá a také 3 finty, jak ji vykořenit. Seznámíte se s několika nástroji time-managementu, ze kterých si vyberete jeden pro svůj čtyřtýdenní experiment. Dozvíte se, jak budovat návyky pro úspěch.

V období mezi setkáními testují účastníci nové postupy ve své praxi.

Druhé setkání věnujeme z části vyhodnocení „experimentů“ s time-managementem a rozšiřujeme paletu o další osvědčené přístupy. Podíváme se i na naše vntiřní brzdy a způsoby, jak s nimi úspěšně naložit, abyste zažívali úspěšné dokončování „projektů“.

Velikost skupiny: 10-25 účastníků, cena workshopu 16.000,-

Objednat workshop

“Odnáším si balíček metod, plán na 3 týdny a chuť do zkoušení, díky!”

Z anonymních odpovědí doktorandů z Právnické fakulty UK

ROZHODOVACÍ TECHNIKY PRO AKADEMIKY

Živý či online workshop pro akademické pracovníky

Postavím PhD/habilitaci na článcích nebo na monografii? Jak naložit se studentem, který neodvedl dobrou práci? Který z časopisů bude vhodnější pro můj článek? Vyberu si pro zpracování téma X nebo Y? Přidám se k projektu kolegyně, nebo budu raději psát sólo? Stojí mi za to vyrazit na mezinárodní konferenci v XYZ?

V práci v akademii je zkrátka o čem se rozhodovat! Pojďme si vyzkoušet, jak na to, abyste s výsledným rozhodnutím byli co nejvíce spokojeni a netrápily Vás výčitky nebo pochyby.
2 hodiny a 2 konkrétní techniky, které Vám usnadní život. Jeden z nástrojů je logické povahy, druhý přístup je celistvější a hodí se i do rozhodování v týmech.

Pro 10-25 účastníků, cena workshopu 8.000,-

Objednat workshop

Jan Froněk

“Představené nástroje byly velmi užitečné pro akademické prostředí a příklady byly přesně zacílené na naše potřeby. Atmosféra byla po celou dobu workshopu přátelská a uvolněná, zároveň tempo workshopu nepolevovalo a všichni se po celou dobu aktivně zapojovali.”

Ing. Eva Křenková, Ph.D., odborná asistentka FMV VŠE

Ph.D. ŠKOLITEL JAKO KOUČ

Živý dvoudenní kurz pro školitele doktorandů.

Doktorát není jen o tom, splnit zadání. Je to často osamocená cesta, hledání své (nejen) akademické identity a odpovídání na další výzvy mladé dospělosti. Podpořte motivaci svých doktorandů s pomocí osvědčených technik, motivačních rozhovorů a funkčních nástrojů pro udržení na správné cestě. Navýšíte tak počet úspěšných absolventů.

Zasaďte si koučovací klasiku – GROW model – do svého školitelského stylu. Osvojte si užitečné škálovací metody pro monitorování pokroku. Dávejte účinnou zpětnou vazbu, která bude přijata.

2 dny (2 x 6 hodin) pro skupinu 10-20 účastníků
Cena do 10 účastníků: 36.000,-, 11-20 účastníků: 59.000,- (2 lektoři, výukové podklady, 12h tréninku)

“Praktické věci mají na školeních převažovat a tady to tak bylo.”

Monika, účastnice koučovacího výcviku

KOUČOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Podpořte produktivitu i wellbeing svých kolegů.

Při několika měřeních ROI (návratnosti investic do koučování) bylo potvrzeno, že při dodržení koučovacích standardů dosahuje průměrná návratnost 700 % (zdroj). Znamená to, že každá koruna vynaložená na koučování zaměstnanců přinese ve výsledku 7 korun.

V akademické sféře možná není zisk hlavní motivací, ale přesto lze z výsledku vidět, že jsou koučovaní akademici:

  • Úspěšnější v publikování
  • Autentičtí při výuce a komunikaci s kolegy
  • Vědomi si své profesní cesty
  • Lépe předcházejí vyhoření
  • Vyvažují práci a ostatní životní oblasti, což jim umožňuje dlouhodobější udržitelnost svých aktivit.

Zkušenosti mám s koučováním jednotlivců, vedoucích kateder, doktorandů, diplomantů, odborných asistentů, docentů apod. Prozkoumejte nabídku pro jednotlivce a ozvěte se mi na nezávazný online rozhovor, kde můžeme prodiskutovat, jaká forma podpory by pro Vaše zaměstnance byla nejvhodnější.

Rezervovat konzultaci

„Když jsem házela flintu do žita, tak mě Honza nakopnul tím, že mi pomohl udělat časový rámec a seznam toho, co mi k odevzdání dizertace zbývá. Viděla jsem pak, že když tomu ještě něco obětuji, tak budu brzy „svobodná“.“

Mgr. Lenka Scheithauerová, PedF UK